Type prosjekt:
Prosessledelse
Aktuelle bærekraftsmål:
nr. 12  /  nr. 11
Aktør(er):

Thursday

Bakgrunn

Den spennende, norske tech-startupen Thursday jobber for å utvikle en bærekraftig opplevelsesøkonomi og utfordre eksisterende tredjepartsaktører innen reiseliv. I forbindelse med at de skulle inn i en ny investorrunde hadde de behov for å ta noen steg tilbake fra produktet, og samles som team rundt en overbærende visjon for selskapet.

Prosess

Vi designet og fasiliterte to workshoper for kjerneteamet. Videre bidro vi med sparring på strategiske spørsmål etter å ha presentert våre viktigste funn og anbefalinger.

Resultat

Thursday-teamet var mer samkjørte inn i investorrundene, med en felles forståelse av hva de ønsker å oppnå.

Bilder
Skjermbilde 2020-11-20 kl. 12.34.18.png