Type prosjekt:
Intern forankring
Aktuelle bærekraftsmål:
nr. 12  /  nr. 11
Aktør(er):

Stor-Oslo Eiendom

Bakgrunn

Stor-Oslo Eiendom så et behov for å forankre strategien sin bedre internt. De ønsket å transformere strategien til noe mer engasjerende og håndterlig for sine ansatte, for å sikre at alle jobber mot de samme målsettingene.

Prosess

Med utgangspunkt i strategidokumentet, gikk vi i gang med å trekke frem de viktigste elementene. Vi fokuserte på å forenkle informasjonen, for å sikre at den ble fordøyelig for samtlige ansatte. Deretter jobbet vi med å tilføre elementer som skulle sikre at de ansatte også ville huske strategien, gjennom konseptualisering og visualisering.

Resultat

Med visualisering og konseptualisering av strategien som verktøy kjenner alle nå til selskapets viktigste strategiske satsningsområder.