Konseptutvikling

REP.

Status: Aktiv

Per i dag er norsk økonomi 2,4% sirkulær, men vi har potensiale til å nå 45,8%. For å lykkes i overgangen til en sirkulær økonomi, er vi avhengig av å redusere vårt materialforbruk og å gjenbruke, reparere og vedlikeholde produkter i mye større grad enn hva vi gjør i dag. Reparasjon av produkter blir ofte sett på som vanskelig, utilgjengelig og dyrt, hvilket ofte gjør det både lettere og billigere å kjøpe nytt. I dag er det få eksempler på aktører som kan vise hvordan morgendagens reparasjonstjenester kan se ut, og dette ønsker REP å gjøre noe med.

Høsten 2020 har satt vi i gang en intern innovasjonsprosess med utgangspunkt i problemstillingen; forlenge levetiden på klær og tilbehør, og å bidra til holdning- og handlingsendring knyttet til reparasjon og vedlikehold. Frem til nyttår jobber vi med innsikt, konseptutvikling og testing av en første MVP.

 

Målet er å utvikle et reparasjonskonsept med kommersielt potensiale, og å vise forretningsmuligheter knyttet til sirkulær økonomi ved eksemplets makt. Vi ønsker å koble på relevante partnere på prosjektet som har interesse i å få løst det samme problemet. Er du interessert i å bidra eller høre mer om prosjektet? Ikke nøl med å ta kontakt!
 

society studio log gul.png

@_societystudio

Skippergata 14 
0152 OSLO