Ord

Society Studio er prosjektbyrået som tar bærekraft fra ord til handling. Det høres jo unektelig stilig ut, men hva mener vi egentlig med det?

Selv om mange av de største selskapene i Norge har ambisjoner for bærekraft, har bare i underkant av en tredjedel forankret det i strategien sin. Det er åpenbart at mange næringslivsaktører ønsker å være med på å skape positiv endring, men foreløpig er det for langt fra ambisjoner til konkret handling.

Vi trenger mer handlekraft i skiftet mot et bærekraftig samfunn, derfor startet vi Society Studio sammen med og som en del av, våre gode venner i Society Lab. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere utvikler og gjennomfører vi nyskapende prosjekter for bærekraftig verdiskaping.

"Bærekraftig verdiskaping" - også ganske fancy. For oss handler dette om å se samfunnsproblemer som utgangspunkt for nye muligheter og innovasjon. Det handler om å forbedre og utvikle løsninger som skaper verdi innenfor mer enn bare ett område, for bærekraft handler ikke lenger bare om global oppvarming. For oss handler det om samspillet mellom forbrukere, samfunnet, klimaet og næringslivet.

Society Studio tror på åpne og involverende prosesser, og å koble analyse med kreativitet og tempo. Vi jobber blant annet med å identifisere relevante samfunnsproblemer, forstå deres mulighetsrom, konseptualisere de og realisere løsninger med kommersielt potensiale. Og dette gjør vi både på oppdrag fra virksomheter og på initiativ fra oss selv.

Nok ord? Sjekk ut handling

society studio log gul.png

@_societystudio

Skippergata 14 
0152 OSLO