Type prosjekt:
Forretningsutvikling
Aktuelle bærekraftsmål:
Aktør(er):

New Kaupang

Bakgrunn

New Kaupang er et initiativ fra Rogaland Fylkeskommune Ryfylke IKS, i samarbeid med 6 kraftintensive kommuner i Rogaland. De har som hensikt å tilby den kraftintensive industrien etablering i regionen, samt tilgang til konseptuell tenkning, fornybar energi, areal, nettverk, marked, kompetanse og kapital. I et voksende marked hadde New Kaupang behov for å tenke nytt rundt hvordan de kunne bruke posisjonen sin til å gjøre en så stor forskjell som mulig.

Prosess
Resultat

Vi jobbet i tett samarbeid med Society Lab, reklamebyrået Blaane og designbyrået Studio Oker for å komme opp med den beste mulig nye retningen for New Kaupang. 

I samarbeid med vårt morselskap Society Lab hadde vi ansvaret for business caset, og sammen jobbet vi ut et nytt forretningskonsept med fokus på hvordan New Kaupang kunne omstille seg til en ledende aktør på grønn energi i Europa.