Type prosjekt:
Testing
Aktuelle bærekraftsmål:
Aktør(er):
nettrabn.001.jpeg

Nettravnene

Bakgrunn

No Hate, en organisasjon som jobber med å bekjempe netthat, var høsten 2019 i gang med å utvikle Nettravnene, en ordning for å skape trygge, digitale oppvekstmiljø for barn. I forbindelse med utviklingen var det behov for å teste ut konseptet opp mot barnas brukerbehov og å videreutvikle konseptet basert på tilbakemeldinger før det skulle settes i gang en pilot.

Prosess

Deler av konseptet var utviklet, men hvilke antagelser var det basert på og hvordan kunne vi sikre at Nettravnene ble en ordning utviklet på barnas premisser?

 

Sammen med No Hate definerte vi de mest kritiske hypotesene vi ville få bekreftet eller avkreftet, i tillegg til flere spørsmål om brukergruppen vi ville utforske. Hvilke digitale medier er barna tilstede på, og hvordan brukes de? Hvilke personlige erfaringer sitter barna på, og hva vet de ofte forekommer med andre på nett?

Med utgangspunkt i dette designet og fasiliterte vi flere workshops med elever på 5. og 7. trinn. Funnene vi gjorde la grunnlaget for videre konseptutvikling i tett dialog med No Hate.

Resultat

Et videreutviklet konsept basert på brukerbehov, som utgjorde utgangspunktet for piloten som ble rullet ut i årsskiftet 2019/2020.

Bilder
IMG_3954_edited.jpg
nett.png
IMG_3952_edited.jpg