Type prosjekt:
Egeninitiert innovasjonsløp
Aktuelle bærekraftsmål:
Aktør(er):
society studio hvit med space.png
mint header.001.jpeg

Mint

Bakgrunn

For å lykkes i overgangen til en sirkulær økonomi, er vi avhengig av å redusere vårt materialforbruk og å gjenbruke, reparere og vedlikeholde produkter mye mer enn det vi gjør i dag. Det er få eksempler på hvordan morgendagens reparasjonstjenester kan se ut, og dette ønsket vi i Studio å gjøre noe med. Høsten 2020 satt vi selv i gang prosjektet REP, et innovasjonsløp med mål om å utvikle et reparasjonskonsept med kommersielt potensiale.

Prosess

Høsten 2020 satt vi i gang en intern innovasjonsprosess med utgangspunkt i problemstillingen å forlenge levetiden på klær og tilbehør, og å bidra til holdning- og handlingsendring knyttet til reparasjon og vedlikehold. Frem til nyttår jobbet vi med innsikt, konseptutvikling og testing av en første MVP.

 

Målet var å utvikle et vedlikehold-/reparasjonskonsept med kommersielt potensiale, og å vise forretningsmuligheter knyttet til sirkulær økonomi ved eksemplets makt. Vi er nå i prosessen med å koble på relevante partnere på prosjektet som har interesse i å få løst det samme problemet. Er du interessert i å bidra eller høre mer om prosjektet? Ikke nøl med å ta kontakt!

Resultat

Prosjektet endte opp med å ta en vending mot vedlikehold av sko, da vi så et spennende mulighetsrom i dette markedet. Mange sitter på skopusseutstyr og sneaker cleaning kits hjemme, men for mange kommer knapphet på tid og kunnskap, i tillegg til latskap, i veien for at man tar godt nok vare på skoene sine. Kunne vi gjøre det enkelt å opprettholde kvaliteten på skoene sine gjennom året, slik at du kunne bruke de lenger? Konseptet kaller vi Mint, og er en tjeneste som lar deg sende inn skoene dine til vedlikeholdstime mot en hyggelig pris. Alt dette fra dørmatte til dørmatte! Målet er at skoene skal komme tilbake renset, vasket, med nye lisser, null lukt og et nytt liv foran seg. I mint condition med andre ord! Vi er i samtaler med potensielle samarbeidspartnere og håper å lansere en pilot høsten 2021. Følg med!

Bilder
IMG_1030_edited.jpg