INSPIRASJONSLØP 2021

Høsten 2021 setter vi i Society Studio i gang vårt tredje inspirasjonsløp! I den sammenheng er vi på jakt etter aktører som vil være med å utforske nye mulighetsrom og løsninger innen sportsutstyrsbransjen.

Hva er et inspirasjonsløp?

Society Studios inspirasjonsløp er en arena for eksperimentering og utforskning av fremtidens løsninger. Vi fasiliterer et effektivt og innsiktsfullt løp der ulike bransjer får muligheten til å dypdykke i et problem de ønsker å finne en bedre løsning på. Gjennom å utforske ulike mulighetsrom finner vi inspirasjon til fremtidens retailløsninger i samarbeid med dine sluttbrukere.

To ganger i året initierer vi dette 8-ukers løpet for å løse et problem på oppdrag fra samfunnet, ofte i form av et problem vi selv ønsker en bedre løsning på. I forprosessen utforsker vi problemstillinger som er relevant både for forbrukere, miljøet, samfunnet og en bransje. Med andre ord tar vi utgangspunkt i problemer som skal være lønnsomt å løse for alle parter.

I løpet av disse ukene vil deltagere få tilgang til relevant innsikt og dypere forståelse av problemet, samt inspirasjon i form av mulighetsrom og eksempler på mulige løsninger og konsepter.

Litt lenger ned på siden ser du vår nåværende problemstilling. Denne vil kunne forandre seg noe i tråd med prosessen, etterhvert som vi lærer mer og dykker dypere i problemet.


Har noen gode ideer? Sitter på innsikt du tenker er relevant for oss? Eller har du lyst til å være med på prosessen med å utforske nye løsninger innen sportsutstyrsbransjen? Ta kontakt med Rikke for en uforpliktende prat.

noun_Idea_3604042_edited.png
noun_test_1676492_edited.png
noun_Eye_143913_edited.png
noun_Rocket_1490224_edited.png
Sjekk ut tidligere inspirasjonsløp:
For og med restaurantbransjen:
For og med skobransjen:

LIVE SCOPE

Hvordan kan vi senke terskelen for å teste ut nye idretter på en ressurseffektiv og bærekraftig måte? Løsningen skal bidra til å utvikle sportsbransjen gjennom nye kommersielle muligheter og rettes mot voksne i alderen 25-45 fra urbane strøk.

Den norske sportsbransjen påvirkes av en rekke eksterne faktorer, som økt krav om bærekraftig drift, digitalisering, kundefokus og nye forretningsmodeller. Koronapandemien har gitt bransjen en boost, men for å fortsette å være relevante i tiden som kommer, er bransjen avhengig av å utvikle fremtidsrettede produkter og tjenester for sine kunder, og imøtekomme et marked og samfunn med nye krav og behov. 

PROBLEMET

For bransjen:
For forbrukerne:

Instagram-feeden vår fylles stadig opp av bilder fra toppturer og klatrevegger, likevel anses det fortsatt som et gode av mange å kunne utforske og lære seg flere ulike idretter. I tillegg til at det å holde seg i aktivitet er sunt for kropp og sjel, viser forskning at det å mestre og lære noe nytt faktisk gjør oss lykkeligere.

Vi ser særlig tre barrierer som står i veien for å teste noe nytt:


Tilgang på utstyr
De som ikke har tilgang til å låne utstyr, må ofte investere dyrt.
 

Tilgang på kunnskap

De fleste idretter krever opplæring, enten via noen man kjenner eller på et kurs.


Tilgang på aktivitetspartnere
Mange idretter krever at man er flere enn én person, rent praktisk eller sikkerhetsmessig. I tillegg er det få som motiveres av å sette i gang på egenhånd.

For planeten:

De siste årene har utviklingen av sportsutstyr gått så raskt at flere kaller det en utstyrsrevolusjon. Normalen for forbruk er heist mange hakk, og vi shopper sportsutstyr og turklær for 21,5 mrd. i året. I april hadde vi nordmenn brukt opp vår andel av verdens ressurser for 2021, og det er tydelig at denne utviklingen ikke er bærekraftig i lengden.

Vi har troen på at aktivitetsnivået kan fortsette å øke uten at ressursbruken gjør det. Dette åpner for at sportsbransjen kan spille en enda større rolle for kundene sine, og hjelpe med å senke terskelen for å teste ut nye idretter. Potensialet for å utforske nye produkter og tjenester som spiller på lag med kundene og planeten er stort!

IMG_2292_edited.jpg
Skjermbilde 2020-11-20 kl. 12.34.18.png
IMG_1030_edited.jpg
IMG_7876.JPG

HVORDAN FUNGERER DET?

Selve inspirasjonsløpet går over 8 uker, i løpet av denne perioden møtes partnergruppen 3 ganger. Det betyr at man som partner kun trenger å være tilgjengelig for et innsiktsitervju og tre workshops i perioden.

Målet med inspirasjonsløpet er ikke å komme opp med en ny forretningsidé til en spesifikk aktør, men at alle som deltar skal få innblikk i et problem, bli inspirert til å tenke nytt rundt mulige løsninger og få noen svar fra forbrukerne på en effektiv måte. Ved å bli med på vårt inspirasjonsløp får du bedre forståelse av forbrukernes behov, trender i markedet, og får tilgang til noen av verktøyene som kreves for å drive med forbrukerrettet transformasjon i dagens retailbransje.

noun_Idea_3604042_edited.png
noun_test_1676492_edited.png
noun_Eye_143913_edited.png
noun_Rocket_1490224_edited.png
SAMLING 1:
INNSIKT
SAMLING 2:
MULIGHETER
SAMLING 3:
TEST OG SVAR
I ETTERKANT:
MULIG PILOT
 • Innsiktsintervju om bransjen i forkant

 • Presentasjon av fersk og relevant forbrukerinnsikt

 • Utforske innovasjonsområder - hvor kan du ta posisjon?

 • Perspektiv og deling: Sparring med andre aktører i bransjen.

 • Idé-workshop med mulige løsninger på problemet

 • Presentasjon av mulighetene du har til å løse problemet

 • Presentasjon av mulige forretningskonsepter 

 • Valg av mest relevant løsning å teste, for å få flere svar fra forbruker

 • Presentasjon av svar fra forbrukertesting

 • Muligheter knyttet til å fortsette å utvikle prosjektet i egen bedrift eller i samarbeid med andre bransjeaktører. 

 • Oppsummering av læring og muligheter.

Dersom noen av aktørene har interesse av å rulle ut et pilotprosjekt for å få testet noen av konseptene ute i verden, gjøres det en egen avtale på dette.

paul-green-gOHfFgwyDNM-unsplash.jpg

HVORDAN BLI MED?

Vi er nå i prosessen med å finne et spennende utvalg aktører i sportsbransjen som har interesse i å utforske dette problemet nærmere, eksperimentere med mulige løsninger og få klare svar fra forbrukerne på løsninger de ønsker. Prosjektet ledes i sin helhet av Society Studio, og partnere vil hovedsaklig måtte bidra i de viktigste fasene av inspirasjonsløpet, med mindre de selv ønsker å ta større del i prosjektet. Prosjektet finansieres av de kommersielle partnerene, som i retur får tilgang til all innsikt samt mulighetsrom utarbeidet i løpet av prosjektet.

Vi er også på jakt etter enkeltpersoner og organisasjoner som kan bistå inn med dypere innsikt og kunnskap om problemet. 

Vil du være med å inspirere sportsbransjen til å tenke nytt, utforske nye mulighetsrom og finne nye løsninger? 

Bli med og ta eierskap til problemet - vi ser etter partnere nå!