Type prosjekt:
Innsikt og intern forankring
Aktuelle bærekraftsmål:
Aktør(er):

Europris

Bakgrunn

Hos Europris står kunden i sentrum av selskapets utvikling. I forbindelse med en ledersamling med fokus på å forstå kundenes brukeropplevelse og tanker rundt bærekraftsarbeidet, ønsket Europris å inkludere og formidle kundenes perspektiv på en annerledes og engasjerende måte.

Prosess
Resultat

Etter en runde med planlegging, dro vi til avgårde til en Europris-butikk for å komme tettere på kundene. Vi  gjennomførte en rekke intervjuer, som også ble filmet. I etterkant satt vi med litt mer forståelse av den typiske Europris-kunden og mye filmmateriale som ble satt sammen.

Et sett med filmsnutter til internt bruk, som bidro til å sikre kundefokus og intern forankring i videre bærekraftsarbeid.

Bilder