Kokking

Kategori        Egeninitiert innovasjonsløp

Bakgrunn for prosjektet

Da Koronakrisen inntraff, bestemte vi oss raskt for å bidra til å finne løsninger på noen av de problemene som oppstod som et resultat av situasjonen. Problemer å velge fra var det nok av, og vi valgte å fokusere på et område som stod oss alle nært, nemlig restaurantbransjen. Så godt som alle restauranter måtte stenge over natten, og hadde et akutt behov for nye løsninger. Hvordan kunne vi bidra inn med nye, bærekraftige løsninger for bransjen? 

streamy logo.png
Oslobukta_Logo_Black.png
  • Facebook
  • Instagram

Prosess

Vi iverksatte og gjennomførte en intern innovasjonssprint sammen med morselskapet vårt, Society Lab. I løpet av 2 uker hentet vi innsikt, utviklet konsepter og testet en første prototype av det konseptet vi hadde størst tro på. Basert på tilbakemeldingene fra testen utviklet vi konseptet videre, før vi lanserte og gjennomførte pilotperiode over 2 måneder.

Resultat

Resultatet ble Kokking, et livestreamet kokkeshow, hvor man lærer å lage et høykvalitets restaurantmåltid hjemme fra ens eget kjøkken. Med Kokking ville vi la folk bli kjent med restauranter på en litt annerledes, lærerik, lavterskel og sosial måte, i tillegg til å bidra i skiftet mot et bærekraftig matfat. 

 

I en pilotperiode våren 2020 gjennomførte vi Kokking 1.0. Her inviterte vi inn flere av Oslos topprestauranter til å kokke sammen med oss, og gjennomførte åtte episoder med over 400 deltakere totalt som kokket, spiste, tipset, kjøpte gavekort og oppskrifter av restaurantene. Kokking 1.0 var et donasjonsbasert konsept hvor alle inntekter gikk til restaurantene, og et prosjekt vi i Society Studio gjorde på dugnad.

Kokking 2.0

Høsten 2020 plukket vi igjen opp Kokking, for å utforske om vi kunne utvikle konseptet videre til å bli et mer brukernært og økonomisk bærekraftig konsept. Basert på all læringen har vi videreutviklet Kokking, og slått oss sammen med livestream-plattformen Streamy og destinasjonsaktøren Oslobukta. Sammen har vi satt i gang en ny sesong av Kokking — følg med på www.kokking.no for fortsettelsen!

Bildebevis

Video

Neste prosjekt

society studio log gul.png

@_societystudio

Skippergata 14 
0152 OSLO