Rep.

Kategori        Egeninitiert innovasjonsløp

Bakgrunn for prosjektet

For å lykkes i overgangen til en sirkulær økonomi, er vi avhengig av å redusere vårt materialforbruk og å gjenbruke, reparere og vedlikeholde produkter mye mer enn det vi gjør i dag. Det er få eksempler på hvordan morgendagens reparasjonstjenester kan se ut, og dette ønsket vi i Studio å gjøre noe med. Høsten 2020 satt vi selv i gang prosjektet REP, et innovasjonsløp med mål om å utvikle et reparasjonskonsept med kommersielt potensiale.

Prosess

Høsten 2020 satt vi i gang en intern innovasjonsprosess med utgangspunkt i problemstillingen å forlenge levetiden på klær og tilbehør, og å bidra til holdning- og handlingsendring knyttet til reparasjon og vedlikehold. Frem til nyttår jobbet vi med innsikt, konseptutvikling og testing av en første MVP.

 

Målet er å utvikle et vedlikehold-/reparasjonskonsept med kommersielt potensiale, og å vise forretningsmuligheter knyttet til sirkulær økonomi ved eksemplets makt. Vi er nå i prosessen med å koble på relevante partnere på prosjektet som har interesse i å få løst det samme problemet. Er du interessert i å bidra eller høre mer om prosjektet? Ikke nøl med å ta kontakt!
 

Resultat

Prosjektet er ikke ferdigstilit, så det kommer mer info her snart. Gled deg, det blir skikkelig kult!

Bildebevis

Neste prosjekt

society studio log gul.png

@_societystudio

Skippergata 14 
0152 OSLO