Stor-Oslo Eiendom

Kategori        Annet

Bakgrunn for prosjektet

Stor-Oslo Eiendom så et behov for å forankre strategien sin bedre internt. De ønsket å transformere strategien til noe mer engasjerende og håndterlig for sine ansatte, for å sikre at alle jobber mot de samme målsettingene.

  • Facebook
  • Instagram

Prosess

Med utgangspunkt i strategidokumentet, gikk vi i gang med å trekke frem de viktigste elementene. Vi fokuserte på å forenkle informasjonen, for å sikre at den ble fordøyelig for samtlige ansatte. Deretter jobbet vi med å tilføre elementer som skulle sikre at de ansatte også ville huske strategien, gjennom konseptualisering og visualisering.

Resultat

Alle ansatte kjenner til selskapets viktigste strategiske satsningsområder.

Neste prosjekt

society studio log gul.png

@_societystudio

Skippergata 14 
0152 OSLO