Forest Experience

Kategori        Konseptutvikling

Bakgrunn for prosjektet

I 2020 og 2021 lanserer jazzmusikeren Bendik Hofseth sitt hittil største prosjekt, "Forest", bestående av fire album, en bok og flere konserter. Bendik ønsket å sette prosjektet inn i en større kontekst, og samtidig formidle et budskap han personlig brenner for. Målet var å styrke engasjementet rundt vår felles fremtid, med særlig fokus på norsk skog og treverk, gjennom å bruke kunsten som virkemiddel.

  • Facebook
  • Instagram

Prosess

I samarbeid med Bendik og managementet hans med Christer Falck i spissen, utviklet vi et overbærende konsept for arrangementsdelen av prosjektet. Vi saumfarte trebransjen og avdekket viktige aktører knyttet til norsk skogbruk, treindustri, treets historiske rolle og dets betydning for en bærekraftig utvikling. Etter dette fulgte en kreativ fase hvor vi utviklet ideer, både internt og sammen med kunden. De beste ideene la grunnlaget for det endelige konseptet.

Resultat

Løsningen ble konseptet Forest Experience, er en serie med opplevelser og arrangementer knyttet til hvert av de fire albumene som lanseres som en del av Forest. Hvert arrangement representerer en egen tematikk, og hvem som er involvert, setting, formidlingsform og -arena varierer, med alt fra stavkirker til digitale kampanjer.

Forest

Neste prosjekt

society studio log gul.png

@_societystudio

Skippergata 14 
0152 OSLO