• Instagram
  • LinkedIn

2030 kommer stadig nærmere. I følge FN er dette tiden vi har på oss til å gjøre noen dramatiske endringer verden ikke før har sett maken til.

Det er mange veier dit, men det krever samarbeid og at alle tar sin del av kaka. I Society Studio hjelper vi næringslivet til å hjelpe forbrukere gjennom grønn innovasjon og nye forretningsmodeller, som er med å gjøre skiftet fra en lineær til en sirkulær økonomi til en glede for alle. Vi tar bærekraft fra problem til mulighet, fra utgift til inntekt, fra vagt til håndfast, fra ord til handling.

Mer ord

FASILITERE EFFEKTIVE INNOVASJONSLØP

BASERT PÅ 
MÅLGRUPPENS
BEHOV

KOMME I GANG MED
Å

RELEVANTE

FOKUSOMRÅDER

IDENTIFISERE

OG FORSTÅ 

FOR NYE
LØSNINGER

KARTLEGGE

MULIGHETSROM

OG

VIDEREUTVIKLE 

KONSEPTER OG

LØSNINGER

KRAFTFULLE

SKAPE

OG JUSTERE 

FOR Å REDUSERE
RISIKO

TESTE

LØSNINGER

ALLEREDE

MED MÅL OM

BÆREKRAFTIG
VERDISKAPING

PROSJEKTER

TILTENKTE

PROSJEKTLEDE

INTERNE OG

EKSTERNE

FASILITERE

WORKSHOPS

SIKRE INTERN
FORANKRING

GJENNOM 
FORMIDLING AV
BÆREKRAFTS-
ARBEIDET PÅ EN
ENGASJERENDE
MÅTE

Kontakt oss

kokking header.001.jpeg

KOKKING

FOREST EXPERIENCE

forest.004.jpeg
mnz-ToLMORRb97Q-unsplash_edited.jpg

REP.

NETTRAVNENE

Mer handling

Kontakt oss:
epost

Følg oss:
Instagram 
på LinkedIn 


Besøk oss:
i Skippergata 14

Kunder og partnere

society studio log gul.png

@_societystudio

Skippergata 14 
0152 OSLO