Thursday

Workshops/strategi

Thursday er en norsk tech-startup innen reiseliv. Dagens reiseliv er på mange måte en dårlig opplevelse for både reisende og lokale leverandører. Reisende sliter med å finne troverdige og autentiske opplevelser samlet, og lokale leverandører er ofte avhengige av tredjepartsaktører som tar store kommisjoner. Thursday jobber for å disrupte eksisterende forretningsmodeller, og å utvikle en bærekraftig opplevelsesøkonomi, gjennom å styrke både reisende og lokale leverandører.

I forbindelse med at Thursday skulle inn i en ny investorrunde, bistod vi selskapet med fasilitering av interne workshops og sparring på strategiske spørsmål.

society studio log gul.png

@_societystudio

Skippergata 14 
0152 OSLO